Uavhengig kontroll

Det er krav om uavhengig kontroll ved oppføring av ny bolig og ved utførelse av søknadspliktige våtromsarbeider i eksisterende boliger.

Søknadspliktighet for våtromsarbeider i eksisterende boliger slår inn når brannskille mot naboenhet brytes og bærende konstruksjoner endres.

Kravet om uavhengig kontroll har kommet som følge av omfattende byggskader forbundet med fukt og lekkasjer i våtrom. Det er innført som et forskriftskrav for å sikre at våtrom blir utført på en slik måtte at risiko for fukt- og lekkasjeskader minimaliseres

Uavhengig kontroll skal omfatte følgende:

  • Kontroll av produksjonsgrunnlaget, dvs. kontroll av utførendes firmasystem og dokumentasjon av egenkontroll
  • Plassering av sluk i plan og høyde i forhold til prosjekterte tegninger.
  • Kontroll av tilpasning mellom membran, slukmansjett og sluk.
  • Synliggjøring av eventuell lekkasje fra sisterne med utløp til gulv
  • Overløp fra vannfordelingsskap og cisterne
  • Samsvar mellom produktspesifikasjon for membran, slukmansjett og sluk og at disse produktene benyttes korrekt
Vatrom-web-stor