Prisliste

* alle priser inkl mva

Snu telefonen til «landskap modus» for å se hele prislisten.

TILSTANDSRAPPORT NS 3600

Leilighet (over en etasje) Opptil 50 m2 Kr. 9.000
51-100 Kr. 10.000
101-150 Kr. 12.000
151 -200 Kr. 14.000
201 -250 Kr. 16.000
251 + Kr. 18.000
Ekstra etasje + Kr. 1.000
Rekkehus / 3-4 mannbolig i borettslag/sameie/aksje Opptil 100 m2 Kr. 17.000
101-150 Kr. 20.000
151-200 Kr. 23.000
201-250 Kr. 26.000
251-300 Kr. 29.000
300-350 Kr. 32.000
350 + Etter avtale
Enebolig / rekkehus / 2 mannsbolig m/eget gnr og bnr Opptil 100 m2 Kr. 20.000
101-150 Kr. 23.000
151-200 Kr. 26.000
201-250 Kr. 29.000
251-300 Kr. 32.000
300-350 Kr. 35.000
350 + Etter avtale
Plantegning (målsatt)
Per etasje Opptil 100 m2 Kr. 1.000
Per etasje 101 + Kr. 1.500
Tillegg for loftsetasje. Enkel form. + Kr. 750
3 D oppmåling grunnet komplisert form. Behov vurderes på befaring. Eksternt firma benyttes. Etter avtale
Alternativ plantegning Kr. 500
Annet/tillegg
Frittstående garasjer, uthus, anneks e.l. (ikke bebodde arealer) Per enhet. Enkel tilstandsvurdering. Kr. 2.000
Tilstandsrapport med verditakst + Kr. 3.000
Vurdering krypkjeller/kryperom Kr. 1.000
Ekstra boenhet (utleiedel/hybel i hoveddel) Kr. 2.000

Arealrapport

Per etasje 1 – 100 m2 Kr. 3.000
Per etasje 101 - 200 m2 Kr. 4.000
Per etasje 201 + m2 Kr. 5.000

3d scanning m/plantegning og arealrapport

Etter avtale. Når boligen har en komplisert form.

Uavhengig kontroll

1 stk våtrom i samme boenhet (pr våtrom) Kr. 9.500
2 stk våtrom i samme boenhet (pr våtrom) Kr. 8.500
3 stk våtrom i samme boenhet (pr våtrom) Kr. 7.500
4 stk våtrom i samme boenhet (pr våtrom) Kr. 6.500
Avviksbehandling Kr. 3.000
Dokumentkontroll lufttetthet nyoppført bolig Kr. 7.500

Forbefaring, overtakelse og 1.års befaring

Leilighet Kr. 7.500
3-4 mannsbolig og rekkehus Kr. 8.500
Ene og tomannsbolig Kr. 9.500

Annet

Konsulenttjenester generelt (pr time) Kr. 1.900
Minstepris frammøte Kr. 3.000
Kjøring (utover 30 min, per påbegynte ½ time) Kr. 750