Arealoppmåling og plantegninger

Arealoppmåling utføres etter NS 3940 og takstbransjens retningslinjer for arealoppmåling.

Plantegninger utføres med angitte ut og innvendige mål og eventuell innredning.

areal